Home » Mieslähtöisyyttä monialaisesti
Tesoman miähet-hankkeessa pyritään kehittämään alueen miesten ja toimijoiden vuoropuhelua. Tarkoituksena on muodostaa Tesoman alueen julkisten palveluiden, yritysten, yhteisöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden verkosto. Verkoston tavoitteena on mahdollistaa tesomalaisten miesten ja alueen toimijoiden yhteistoimintaa sekä vahvistaa tiedonkulkua ja toisiltaan oppimista. Mies tai alueen miesten kanssa toimija, lähde rohkeasti mukaan oppimaan ja jakamaan osaamistasi!

Kooste 17.5.2017 olleesta verkostoiltapäivästä löytyy täältä..
Koostetta verkostoiltapäivän (16.3.17) työskentelystä löydät täältä.
KELAn edustajan puheenvuoron löydät täältä.
Padlet-seinät:
Mieslähtöisyyttä monialaisesti verkosto: verkosto
Miten miehen tavoittaa: tavoittaminen
Työ- ja toimintakyky ja pysyminen työllistymispolulla: työllistymispolku
Jalkautuminen: Lähipalvelut, palvelujen luokse tuominen?: palveluiden luokse tuominen

Seuraava verkostotapaaminen marraskuussa 2017:

Mieslähtöisyyttä monialaisesti-verkostotyöpaja

23.10.2017 klo 12-16 Tesomalla, Simon salissa (Ristimäenkatu 35)

 

Ilmoittautuminen 23.10.2017 seminaariin onnistuu tästä:  ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Hankkeen Miähet voivat ilmoittautua myös Jussille tai tesomanmiahet@tamk.fi
 
 Yhteistyössä on voimaa!

Taustaa Mieslähtöisyyttä monialaisesti-toiminnasta

Tesoman miähet -hankkeessa on neljä samanaikaisesti toteutuvaa toimenpidekokonaisuutta, joista yhtenä kokonaisuutena on uudenlaisen moniammatillisen yhteistyön ja toimintamallien luominen tesomalaisten työelämän ulkopuolella olevien miesten palveluverkostoon. Moniammatillisen yhteistyön uudistaminen ja uusien toimintamallien luominen edellyttävät Tesoman alueen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä työelämän ulkopuolella olevien miesten keskinäistä vuorovaikutusta, tiedon jakamista ja toisilta oppimista. Viranomaisyhteistyön ohella tarvitaan myös palveluiden suunnittelun ja tuottamisen koordinointia yhdessä asiakkaiden eli työelämän ulkopuolella olevien miesten edustajien kanssa. Toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja mieslähtöistä työskentelykulttuuria edistetään perustamalla hankkeen johdolla oppimisverkostoon pohjautuva yhteistyön malli. Yhteistyöverkostoon kutsutaan mukaan laajasti Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden, sosiaali- ja terveystoimen, Oma Tesoma kehitysohjelman, Setlementti Naapuri ry:n, Harjun seurakunnan diakonian, muun kolmannen sektorin toimijoita, alan asiantuntijoita sekä työnantajien edustajia. Verkoston kunniavieraina ovat tietenkin Tesoman aueen työelämän ulkopuolella olevat miehet. Verkosto on saanut nimekseen mieslähtöisyyttä monialaisesti -verkosto.

Mieslähtöisyyttä monialaisesti -verkoston toiminnan tavoitteina on:

  1. Verkosto jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia monialaisesti
  2. Verkoston jäsenten asiakastyön aito ihmislähtöisyys lisääntyy
  3. Työttömän miehen palvelupolku kuvataan

Verkosto pyrkii tunnistamaan palvelujen tuottamisen kehittämiskohteita.